1998

Begynder i 1. klasse på Holbergskolen i København

2004

Begynder at arbejde i Klovnfisken Dyrehandel på Frederiksberg og gør det på deltid følgende 5 år

2005

Bliver valgt som næstformand i skolens elevråd og kommer i dens bestyrelse

2005

Bliver valgt ind som elevrepræsentant i Københavns Kommunes Fællesråd for Folkeskoler – et rådgivende organ bestående af interessenter i folkeskolen. Deriblandt Københavns Kommunes daværende Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard

2005

Begynder selv at importere levende saltvandsfisk og koraller, samt udbyder pasning af saltvandsakvarier til private og virksomheder. Firmaet kører frem til 2011, hvor det lukkes ned grundet travlhed med andet. Frem til lukning nåede det en størrelse, hvor der var 4 medarbejdere og et årligt nettooverskud på knap 2 mio kr.

2007

Færdiggører folkeskolen med et gennemsnit på 10,2 (13-skalaen)

2007

Begynder på Aurehøj Gymnasium i Gentofte, men dropper ud midt i 2. år. Opnåede karaktergennemsnit for afsluttede fag: 9,7 (7-trinsskalaen)

2008

Udvikler koncept omkring færdigproduceret alkoholdrik på flaske. Sælges til stort dansk bryggeri med pæn fortjeneste.

2008

Opretter boligselskab, der formidler lejekontrakter på bolig til erhverv (primært udstationerede fra andre lande). Sælges efter 10 mdr. med pænt overskud.

2010

Udvikler parfumekoncept som muliggør salg af kopiparfume lovligt. Konceptet sælges efter endt udvikling i samarbejde med tjekkisk ingeniør til kosmetikproducent for et 2-cifret millionbeløb.

2011

Køber NASA Nightclub i København og tiltræder som adm. direktør for 60 ansatte. Sælges igen 18 måneder efter med væsentligt tab.

2011

Stifter Liberal Alliance Ungdoms lokalforening for Københavns omegn og vælges som næstformand.

2012

Opretter Rengjort DK; et rengøringsfirma, der hurtigt får 110 kørende underleverandører, men lukkes igen 12 mdr. efter med underskud.

2012

Investerer i firmaet SkyWater, der leverer vand med reklametryk til bl.a. CBS. Købes dog ud af resterende ejerkreds 8 mdr. senere.

2014

Køber bar i Nørregade i København. Videresælges få måneder efter med mindre fortjeneste.

2015

Opretter webshoppen segboard.nu, som hurtigt bliver ledende indenfor salg af segboards. Sælges hurtigt igen med fortjeneste.

2015

Tager matematik på C-niveau som selvstuerende fra Horsens VUC og gennemfører med eksamenskaraktererne 12 mundtligt og 12 skriftligt.

Som det måske bemærkes, mangler en ganske stor begivenhed i mit liv på ovenstående CV. Nemlig at jeg i juni 2014 blev idømt 30 mdrs. fængsel for bedrageri og dokumentfalsk for 34,6 mio. kr.
Ønsker man hele historien bag – lige fra jeg skrev min første faktura som 13-årig, til jeg bliver anholdt og sigtet for bedrageri og skattesvig, henvises til denne side.